[Ẩn Chat Box]
About Me
Top Tags
Thống kê
Đăng nhập
Tìm kiếm
Ảnh Ngẫu Nhiên
Lời Hay Ý Đẹp
We Music
clock
Lịch
Ai đang Online
Bao gồm những bài thơ viết về mẹ
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
TÌNH MẸ [p align=center][size=5][color=#FF1493] Hãy dừng chân để nghĩ về người mẹ Gạt bỏ phiền gạt lệ khóc vì yêu Bởi bên ta mẹ lo lắng thật nhiều Khi con trẻ đăm chiêu buồn vơ vẩn Mẹ cứ bên luôn trông chừng cẩn thận Sợ con thơ hụt hẫng vấp té đau Con đau một mẹ gấp ngàn ai thấu Hơn chính mình đã ghi dấu đau thương Chẳng bao giờ...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]