[Ẩn Chat Box]
About Me
Top Tags
Thống kê
Đăng nhập
Tìm kiếm
Ảnh Ngẫu Nhiên
Lời Hay Ý Đẹp
We Music
clock
Lịch
Ai đang Online
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
- Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.     - Ai không có mục đích thì không thể thấy niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì. - Cần nhớ chúng ta tồn tại để làm gì và chúng ta đang cố đạt tới cái gi... - Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến....
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Anh ah...! Nếu như một ngày nào đó đột nhiên Em biến mất khỏi cuộc đời Anh,Anh cũng đừng lấy gì làm ngạc nhiên Anh nhé.....Đơn giản chỉ vì Em muốn Anh có được một cs bt như bao chàng thanh niên bt khác mà thôi....Em sẽ mãi iu Anh...T/y của E..... ...
Phân trang 3/55 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]