[Ẩn Chat Box]
About Me
Top Tags
Thống kê
Đăng nhập
Tìm kiếm
Ảnh Ngẫu Nhiên
Lời Hay Ý Đẹp
We Music
clock
Lịch
Ai đang Online
2 Jul.2011

Love...forever... Không rõ

Tác giả: lyly   Phân loại: Tình Yêu   ThuộcTự viết       Lớn | Vừa | Nhỏ
                      
               Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới            
I want to amass, darling! all clouds in the sky
To imprint in it a First Love forever to reify!
Many a time I contemplate the horizon blue
And ask myself it it is truth or dreamy dew?
                                  Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
This love has happened without expectation;
Is it a dead certainty or a quick evaporation?
I feel like a dry desert luckily receiving rain
To turn a torrid terrain into a fertile domain.
                                                           Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới    
Should I respond in full swing to my heart
Or consider it a lightning flashing like a dart
That bursts out, glorious but brief as a spark,
Then dies out and sink into the infinite dark

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

For my heart to writhe, in its prison  to lout
To invisible railings impossible to get out...      
                  Oh my love..!
Open up the whole immense heavens real
So that I could worship my love, the ideal..!!

                                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  
                
                           Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

                Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

            

                    
        

Chia Sẻ

Sửa lần cuối lyly Sửa vào2011/07/02 20:58
Th.gian  07:25  Nhận xét(0)  Trích dẫn(0)  Đọc(3286)  
Viết nhận xét

Các bạn vui lòng Comment lịch sự và gõ Tiếng việt có dấu. Xin cảm ơn !

Lưu ý : có thể dùng các ký tự của biểu tượng chat YH để comment ở đây, khi nhấn nút gửi

biểu tượng sẽ được hiển thị (Vd : @};- :x 8-> vv...)

Xem hướng dẫn gõ Tiếng việt Tại đây !

  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID登入 权限选项 Hình vui